Privacybeleid HeelTotaal

Algemene gegevens

Naam: HeelTotaal
 Adres: Bucht 37
 Plaats: 5571CT Bergeijk
 KVK nr.: 17216898
 BTW nr.: NL001686862B76
 E-mailadres: esther@heeltotaal.nl

Toelichting
Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe HeelTotaal je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 stelt.
HeelTotaal respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.  
HeelTotaal gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Tevens zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HeelTotaal en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van HeelTotaal.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Esther Roijmans, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO/Wkkgz).


De persoonsgegevens die binnen HeelTotaal worden verwerkt

• Voornaam
• E-mailadres
Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Geboortedatum (indien van toepassing)

Hoe komt HeelTotaal aan jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die HeelTotaal verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van HeelTotaal.

 

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

• Voor het versturen van nieuwsbrieven;
Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je wekelijks een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

• Om contact met je te kunnen opnemen;
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Voor het afhandelen van jouw betaling;
Wanneer je een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.

• Klantendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen. En de voorgang hierin.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
-voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-een klein deel uit de gegevens van het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

 

Zaken automatisch geregeld
HeelTotaal neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HeelTotaal) tussen zit. HeelTotaal gebruikt een email automation programma.

 

Hoe lang HeelTotaal gegevens bewaart
HeelTotaal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart HeelTotaal jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens na verloop van tijd verwijderd.
Als jij een product/dienst bij HeelTotaal hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.
Het medische dossier wordt zoals wettelijk vereist, 20 jaar bewaard.


Samenwerking met andere organisaties

HeelTotaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden. HeelTotaal verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van HeelTotaal, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
HeelTotaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt HeelTotaal gegevens:

• Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.

• Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

• Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, HeelTotaal goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

• E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

• Facebook Custom Audiences – HeelTotaal deelt gegevens die verkregen zijn via website of verkoop met Facebook om gericht gesponsorde berichten te kunnen weergeven die aansluiten op jouw interesses.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door HeelTotaal in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar esther@heeltotaal.nl. HeelTotaal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

 

Bezwaar maken op verwerking
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HeelTotaal en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij HeelTotaal een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Recht op indienen klacht
HeelTotaal wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat HeelTotaal niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van HeelTotaal wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan HeelTotaal hiermee de website en eventuele advertenties te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die HeelTotaal gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentie campagnes verder te optimaliseren.

 

Functionele en analytische cookies
HeelTotaal maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website HeelTotaal. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft HeelTotaal geen toestemming te vragen.

 

Google Analytics
Via de website van HeelTotaal wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. HeelTotaal gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. HeelTotaal heeft hier geen invloed op. HeelTotaal heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Advertentie cookies
HeelTotaal kan in de toekomst gebruik gaan maken van online advertenties om haar producten/diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk jou geen onnodige advertenties te tonen. HeelTotaal maakt hiervoor gebruik van Facebook Custom Audiences.
Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. HeelTotaal heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.

 

Social media buttons
Op de website van HeelTotaal zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. HeelTotaal heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 


Beveiligen
HeelTotaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van HeelTotaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door HeelTotaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via esther@heeltotaal.nl

 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 31-12-2023